Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Op maandag 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  De AGV regelt dat er in alle Europese landen hetzelfde wordt omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege deze nieuwe wetgeving moet ik u als (oud-)cliënt informeren over hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga.

 

Over uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar/masseuse een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens vindt behandeling plaats.

De energie praktijk,  gevestigd Klaverblad 45, 1761 HB  Anna Paulowna,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

De energie praktijk
Klaverblad 45
1761 HB Anna Paulowna

06 1260 9317
www.energie-praktijk.nl
info@energie-praktijk.nl

 

Verwerking persoonsgegevens

De energie praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt,  bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

De energie praktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gezondheid, t.b.v. de massages en/of sessies

 

Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens

De energie praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Afhandelen van uw betalingen
– Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
– Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Bij wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte
– Het bijhouden van een dossier voor de voortgang van de behandeling

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

De energie praktijk  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Klantenbestand
Bewaartermijn: zolang u mijn cliënt bent

Reden Personalia:
– Afhandeling betalingen
– Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
– Informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Mijn diensten te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

De energie praktijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De energie praktijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:
YourHosting: voor het hosten van de website
Excel en Word: voor de boekhouding

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De energie praktijk  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen via info@energie-praktijk.nl. De energie praktijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het de email.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De energie praktijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

De energie praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de email.

Versie: 7 december 2021

Reacties zijn gesloten.